מפרטי מוצרים
סוג או דה פרפום
נפח 100 מ''ל
חדש כן
דירוג 8.3